അഹങ്കാരം കാണിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

മനുഷ്യർക്ക് ഒട്ടും അഹങ്കാരം നല്ലതല്ല എന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾക്കും സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് വളരെയധികം ആളുകളും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളും ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാം നടക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്.

   

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ദ്രോഹമായി മാറുന്നുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കാതെയാണ് പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് തന്നെ വളരെ വിനയായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സംശയങ്ങൾ വേണ്ട എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.

പലരും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ ഇന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെയും ജീവിതത്തിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെയാണ് പലരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അഹങ്കാരത്തിലുള്ള ശിക്ഷ അപ്പപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് മുതിർന്നവർ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാര്യമാക്കാറില്ല എന്നാൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും മുതിർന്നവർ പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ടെന്ന്.

പ്രത്യേകിച്ച് റോഡുകളിൽ അഹങ്കാരവും വാശിയും തീർക്കാനുള്ള ഒട്ടും അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമല്ല റോഡ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്താൽ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായി വീട്ടിലെത്താൻ. കൂടെ വരുന്ന ബൈക്ക് യാത്രക്കാരനെ ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ആ അഹങ്കാരത്തിന് ഉള്ള ഫലം അപ്പോൾ തന്നെ ഈ യുവതിക്ക് ലഭിച്ചു തന്നെയാണ് റോഡിലേക്ക് തെറിച്ച് വീണത് എന്തായാലും തൊട്ടുമുറി വലിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഒന്നും യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചില്ല.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *