ഈ വളർത്തു മൃഗം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും..

നമ്മുടെ വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വളരെ കാണിക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും മൃഗങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വളരെയധികം സ്നേഹമുള്ളവരും നമ്മളുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആയിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കളിക്കാനും അതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തുന്നതിനും എല്ലാം അവർ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സകരമായ ഒരു വീഡിയോ.

   

ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.അപകടത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിൽ ഒരു പൊട്ടൽ ഉണ്ടായി പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടു. എന്നാൽ പിന്നീടാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായത്. തന്റെ നായയും തന്നെ പോലെ ഞൊണ്ടു ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ പിന്നെന്താ എന്നാൽ അദ്ദേഹം നായയുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വീട്ടിൽ അതിഥികൾ വരുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ മാത്രമേ നായകൻ ഉള്ളൂ പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്.

എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നതും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങി തരുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇവനും ഞണ്ടുന്നത്. നായയുടെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് ചിരി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നായകൾ നമ്മുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ മൃഗങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മോട്.

കൂടി വളരെ ദിലീപ് സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുന്നത് ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളിലും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിനും ഇവർ വളരെയധികം പ്രയത്നിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കെന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വരുമ്പോൾ യുവാവ് വളരെയധികം കരുതലോടെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *