എത്ര കടുത്ത പല്ലുവേദനയും നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാം.

പല്ലുവേദന തല്ലിപ്പൊളിപ്പ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്തവരായി ചിലപ്പോൾ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടവരായിരിക്കും ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം കണ്ടുവരുന്നു ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും കേടാവുകയും അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി പുളിപ്പും പല്ലുവേദനയും ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് മധുരപലഹാരങ്ങൾ അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും മൂലമാണ്.

   

കുട്ടികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെതന്നെ ചില വിറ്റാമിനുകളുടെ അഭാവവും കുട്ടികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പല്ലുകളിൽ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണമാകുന്നത് പല്ലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വേദന പരിഹരിക്കാനുംഅതുപോലെ പല്ല് പുളിപ്പ് എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് വിപണിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഉത്പന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് നല്ല മൗത്ത് ഭാഷകളും അതുപോലെ തന്നെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റുകളും മറ്റും ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം.

ഉത്പന്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തു കൂടാതെ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല്ലുകളുടെ ഇനാമൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനും പല്ലുകളിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കാരണം ആവുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.അതുകൊണ്ടുതന്നെ പല്ലുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് പല്ലുകളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും പല്ലുകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരാതിരിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം സയിക്കുന്നതാണ്. പല്ലുകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം മുത്തം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ് വെളുത്തുള്ളിയും ഗ്രാമ്പുവും ഇവ രണ്ടും പല്ലിനെ വളരെയധികം സംരക്ഷിക്കാൻ പല്ലുവേദനയിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായികാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *