അമ്മ ആന മണ്ണിനടിയിൽ കുഴിക്കുന്നത് കണ്ടു അന്തം വിട്ടു നാട്ടുകാർ.

ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനം എന്താണെന്നറിയാൻ നടത്തിയ ഒരു സർവ്വേയിൽ കൂടുതലാളുകളും പറഞ്ഞത് മാതൃസ്നേഹം എന്നാണ്. മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങൾക്കും എല്ലാം ദൈവം തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഈ മാതൃസ്നേഹം. ഇനി നമുക്ക് നോർത്തിന്ത്യയിൽ ചാവറ ഡിസ്ട്രിക് നടന്ന ഒരു സംഭവം നോക്കാം. 16 ആനകൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിൽ ആണു എവിടേക്കാണ് ഇവരുടെ യാത്ര എന്നൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചാപ്പ ഡിസ്ട്രിക് കൂടിയാണ് എല്ലാ ആനക്കൂട്ടങ്ങളും പോകാറില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെയുള്ളവർ ഇതിൽ പുതുമയൊന്നുമില്ല.

ചുറ്റും കാട് ആയതുകൊണ്ട് ആനകൾ കാട്ടിൽ കയറി അവർക്കു വേണ്ട ആഹാരവും വെള്ളവും കഴിക്കും. ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യവുമില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ആനക്കൂട്ടം പോയപ്പോൾ നടന്നു ഒരു ആന മാത്രം ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്നു അത് തന്നെ തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് മണ്ണിൽ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്രാമവാസികൾ ആകെ സംശയത്തിൽ ആയി . ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയി മറ്റും അണികൾ പോവുകയും ചെയ്തു ഇതുവരെ വെപ്രാളത്തിൽ മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നു. എന്താണ് സംഭവം എന്നറിയാതെ നാട്ടുകാർ ചുറ്റും കൂടി നിൽക്കുന്ന ആരും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല.

11 മണിക്കൂർ ആയി ഇപ്പോഴും ആരും ഒഴിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു.ആ ആന ആകെ തളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഗ്രാമവാസികൾ ആനയുടെ അടുത്ത് കുറച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളം വച്ചു ആന വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോയത് സമയത്ത് അവർ കുഴികളിലേക്ക് നോക്കി. അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ കുഴിയിൽ പെട്ടു കിടക്കുന്നു അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ ആണ് ഈ അമ്മയാണ് ഇത്രയും നേരം ശ്രമിച്ചത് ആണ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് വീണ്ടും കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി.

പക്ഷേ ആനക്ക് ആ കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഗ്രാമവാസികളെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അടുത്തുതന്നെ വണ്ടി കുഴിയെടുത്ത് അതിനെ രക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും ആ അമ്മ ആന തന്നെ അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗ്രാമവാസികളെ മുഴുവൻ നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത് അമ്മ കുഴിച്ചു കുഴിച്ചു മുറിഞ്ഞിരുന്ന തന്നെ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചു ബാക്കിയുള്ള ആനകൾ പോയ വഴിക്ക് പോയി.