അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രികനെ എട്ടിന്റെ പണികിട്ടി

ഹോണടിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അഹങ്കാരം മൂത്ത് ബസ് കയറ്റി വിടാതെ ബൈക്കുകാരനെ അഭ്യാസം. പിന്നീട് കിട്ടിയത് എട്ടിന്റെ പണി. ഹോണടിച്ചു എന്നൊരു കാരണത്താൽ ബസ്സിനെ മുന്നിൽ കയറ്റി വിടാതെ അഭ്യാസം കാണിച്ച യുവാവിനെ നാട്ടുകാർ പഞ്ഞിക്കിട്ടു. പലതവണ മുന്നിൽ കയറി പോകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ബൈക്കുകാരൻ അതിനെ സമ്മതിച്ചില്ല. ഹെൽമറ്റ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ യുവാവ് ഈ ഷോ കാണിച്ചത്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ അടി മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പോലീസ് കേസും ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടി ഇരന്ന് വാങ്ങിയ വൻ എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയരുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ. ഇത്തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരത്തിനുള്ള പ്രവർത്തികൾ നല്ല പ്രതിഫലം തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നതാണ്. അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നവർ ഇത് കണ്ടു പഠിക്കണം അഹങ്കാരം കാണിക്കുന്നവർക്ക് ഇതായിരിക്കും ഫലം. തുടർന്ന് അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

The police have taken drastic action against him. He was riding his bike without a license. He was not wearing a helmet and was punishable by riding a bike in such dangerous situations. People have not only given heated replies to such people but the police have also filed a good case. He was riding his bike in a way that would bring the lives of others to 10, and he never let the bus pass. People who noticed this were involved in the incident.

The youth has been punished. people themselves say that this kind of arrogance will never be allowed. If you like it. Share this video. Like it the same way. Command your precious. Responses are expected. More like this. To get videos. Beauty, Health, Skin, Healthy, Insurance, Home Loan . Thank you very much to all those who have cooperated so far.