നന്മകൾ ചെയ്യുന്നതിനെ പ്രായം ഒട്ടും പ്രശ്നമല്ല..

നല്ലൊരു മനസ്സിന് ഉടമയാകാൻ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമാണ് അല്ല എന്ന് തന്നെ തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ കുഞ്ഞു മകന്റെ വീഡിയോ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് റോഡിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടവൻ അവന്റെ സൈക്കിൾ ഒരു ഓറക്കായി മാറ്റി വെച്ചതിനുശേഷം ആ ഒഴുക്കിന് തടസമായി നിൽക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അവന്റെ അവന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നീക്കം ചെയ്യുകയാണ്.

എത്രത്തോളം അവ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അല്ലേ? അവന് പോകുന്നതിന് തടസ്സം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതൊന്നും തന്നെ അവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നിട്ടും ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇത് കാരണം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകുമല്ലോ എന്ന് ചിന്ത ആകാം. ആ സൈക്കിൾ മാറ്റിവെച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അവൻ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നിരുന്നാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കൈയ്യടി വാങ്ങിയാണ്.

ഈ കുഞ്ഞു മിടുക്കൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും വഴി അതും ആ മഴയെ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരം ഒരു പ്രവർത്തി കാണിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ അവന്റെ പ്രായത്തെക്കാൾ വലിയൊരു മനസ്സുകൂടി ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ എപ്പോഴും വളരെയധികം നല്ല മനസ്സുള്ളവർ ആയിരിക്കും.

ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നാളത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികം മുതൽക്കൂട്ടാകും എന്നും ഇവരെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും മറ്റു കുട്ടികൾക്കും നല്ല മാതൃക നൽകുമെന്നും ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകുന്നു. അവൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഉണ്ട് എന്നും പലപ്പോഴും അവന്റെ പ്രവർത്തികൾ വളരെയധികം നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ നാളത്തെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികംമാതൃകയാകും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *