കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമേയല്ല.

കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ മുത്തശ്ശി ഈ മുത്തശ്ശിയുടെ പാട്ട് കേട്ടാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും ഈ പ്രായത്തിൽ എത്തിയിട്ടും നല്ല ക്ലിയർ ശബ്ദത്തോടെ പാടുന്നത് വളരെ അത്ഭുതകരമാണ് എന്നാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി കമന്റുകൾ ആയി വരുന്നത് എന്താണ് ഈ സംഭവം എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം ഒരു 90 വയസ്സിന് മുകളിൽ വരുന്ന ഒരു മുത്തശ്ശി ആയിരിക്കും ഇത്രയും മനോഹരമായി.

   

ഒരു പാട്ട് പാടുന്നത് ഇത്രയും വലിയ പ്രായത്തിൽ ഇത്തരം നന്നായി പാട്ടുപാടുന്നതെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ആ മുത്തശ്ശിക്കുള്ള കഴിവ് എന്നാണ് പലരും ചിന്തിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും മനോഹരമായിട്ടാണ് മുത്തശ്ശി പാട്ട് പാടുന്നത്. പലരും മുത്തശ്ശിയുടെ കഴിവിനെ പ്രശംസിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായി പാട്ടുപാടുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ മനോഹരമായി.

പാട്ടുപാടുന്ന വളരെയധികം ജന്മസ്ഥിതി ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുക എന്ന ഉത്തര ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകുന്നുണ്ട് .ഇത്തരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഞെട്ടിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ അമ്മൂമ്മയുടെ പാട്ട് കേട്ടാൽ ആരും അതിശയിച്ചു പോകുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയും മനോഹരമായി പാട്ടുപാടാൻ കഴിവുള്ളവർ രംഗത്തേക്ക് വരണം.

അത് ഏത് പ്രായമെന്ന കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഇത് വളരെയധികം പ്രശംസനീയമാണ് അവരെ കണ്ടെത്തിയ അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനം നൽകുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ കമന്റ് ആയി നൽകുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *