അച്ഛന്റെ അവസാന ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റി പ്രതാപ് പോത്തൻ മകൾ കെയാ.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായിരുന്നു മൂന്നാലു ദിവസങ്ങളായി തന്നെ മലയാളികൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന വിഷയവും പ്രധാന ആളും തന്നെയാണ് പ്രതാപ് പോത്തൻ. നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞ ഈ 70 വയസ്സുകാരനായ കലാകാരന് ഒരുപാട് കഥകൾ ആയിരുന്നു മലയാള സിനിമയിലൂടെ പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ നിലപാടുകളും താൻ വിശ്വസിച്ച ചിന്തകളും എവിടെയും മൂന്നിൽ പറയാനും തുറന്നു.

പറയാനും മുട്ടുമടി കാണിക്കാത്ത സ്വഭാവമുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശനം പോലെ തന്നെ വൈറലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ ചെയ്ത ഒരു പുണ്യ പ്രവർത്തി കൂടി വയറിലാവുകയാണ്. അദ്ദേഹം മരിച്ചാൽ ചിതാഭസ്മം അവിടെയുള്ള ഒരു മാവിൻചൂട്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മകൾക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും.

അച്ഛന്റെ ചിന്താസ്മം ഈ മാവിൻ എങ്കിലും വളം ആകട്ടെ അച്ഛനായി ഈ മാവ് വളരട്ടെ എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ മകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. വളരെയധികം നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു മകൾ അച്ഛനുവേണ്ടി അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതാപത്തിന്റെ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. എന്റെ ചിന്താഭാസ്വം ഇങ്ങനെ ഈ മാവിന് തളമായി അല്ലെങ്കിൽ വളമായി തന്നെ ഇട്ടുകൊടുക്കണം.

എന്നും അത് അങ്ങനെ കിടക്കണമെന്നും എന്റെ ജീവനിലൂടെ ആ മാവ് വളരണം എന്നുമൊക്കെ പ്രതാപത്തിന് വളരെയധികം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അത് മകളോട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയ്യാതാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടുമ്പോഴും അവളോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് കാര്യമായി എടുത്തിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.