മുഖസൗന്ദര്യം തിളക്കമുള്ളതാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ കിടിലൻ വഴി..

സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിലെ പൂർവികർ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കളിമണ്ണാണ് മുൾട്ടാണി. വളരെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണിത് ഇത് നമുക്ക് മുഖത്ത് എണ്ണമയം ആണെങ്കിൽ അതിനെ നീക്കുവാനായി ഇത് പലവിധത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലതും മിക്സ് ചെയ്താൽ പലതരത്തിലും പല പേസ്റ്റായും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മുഖത്തെ എണ്ണമയം നീക്കാൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ അല്പം റോസ് വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് നന്നായി കുഴമ്പുപോലെ ആക്കുക അതിനുശേഷം മുഖത്ത് തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് ഉണങ്ങുമ്പോൾ ചെറിയ.

ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകി കളയുക ഇത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തെ അഴുക്കുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് നല്ലതാണ്. ഇരച്ചർമ്മത്തിലുള്ള കറുത്ത പാടുകൾ പോലെയുള്ളവ മാറ്റുന്നതിനും ചർമത്തെ നല്ല തിളക്കമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സൗന്ദര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്നത് ഇത് മറ്റ് കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ.

കൂടുതൽ ഗുണനിലവാരത്തിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ചർമ്മത്തിലുള്ള പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും നിറവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിലുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അഴുക്കുകൾ നീക്കം.

ചെയ്ത ചർമ്മത്തിന് നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കം നൽകുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. മുഖചർമ്മത്തിന് ഇത് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിലനിർത്തുന്നതിനും ഇടവളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹാരം കാണുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.