മുഖചർമ്മം തിളക്കമുള്ളതാക്കി സംരക്ഷിക്കാൻ കിടിലൻ വഴി.

വേനൽക്കാലം എന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ചൂടുകൂടി വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പൊടിയും എല്ലാം നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിപ്പ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും അതുപോലെ ചർമ്മത്തിൽ കരിവാളിപ്പ് കറുത്ത പാടുകൾ കറുത്ത നിറങ്ങളും മുഖക്കുരു പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം.

ആയിത്തന്നെ കാണപ്പെടുന്നതിനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിലെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പും കറുത്ത പാടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജൂളികളും ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെമനസ്സിനെ വളരെയധികം വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ചർമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കരിവാളിപ്പ് ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ വെയിൽ ഏറ്റതും മൂലമുണ്ടാകുന്ന.

https://youtu.be/932D_vMFL58

കറുത്ത പാടുകളും കരുവാളിപ്പും ഇല്ലാതാക്കി ചരമ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ്. ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം ഒത്തിരി ആളുകൾ വളരെയധികം മാനസിക വിഷമവും അനുഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും.

ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമത്തിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനും എപ്പോഴും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കടലമാവ് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചർമ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം തന്നെ കടലമാവ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *