പേൻ ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ കിടിലൻ വഴി.

പേൻ കൊണ്ട് സമാധാനമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണോ നിങ്ങൾക്ക്, എന്തൊക്കെ മരുന്നുകൾ മാറിമാറി പരീക്ഷിച്ചിട്ടും പേൻ ശല്യത്തിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പരിഹാരവും ഇല്ലേ പേൻ ശല്യവും പേനിന്റെ മുട്ടയും എല്ലാം മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്നും വെല്ലുവിളി ഉണർത്തുന്നത് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളിൽ ആണ് ഈ പ്രശ്നം കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നത് ജോലിക്ക് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരിലും യാത്ര ചെയ്യുന്നവരിലും ആണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ.

കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ഇനി ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ചില മാർഗങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പെൻ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാം. കൂടാതെ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നതും ഈ മാർഗങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രത്യേകതയാണ് ശല്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗമാണ് ഒലിവ് ഓയിൽ ഒലിവ് ഓയിലോ ചെറിയ രീതിയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് തലയിൽ നല്ലതുപോലെ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ചാൽ.

മതി പേനിനെ കൊല്ലുകയും പിന്നീട് പേൻ വരാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉണക്കാൻ മാത്രമല്ല ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശല്യക്കാരായ ഈരിനെയും തേനിനെയും ഒക്കെ ഫലപ്രദമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ച 99% പേനിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും. വിനാഗിരിയാണ് പെൻഷല്യം കുറയ്ക്കാൻ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മറ്റൊരു.

മാർഗം വിനാഗിരി അല്പം വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ചിട്ടു തലയിലെ നിറയെ തേച്ചുപിടിപ്പിക്കാം ഇത് പേനിനെയും പേനിന്റെ മുട്ടകളെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കും. തിട്ടറി ഓയിൽ ആണ് മറ്റൊരു പരിഹാരമാർഗ്ഗം തലയിൽ തേച്ചുപിടിപ്പിച്ച് നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്യുക മൂന്ന് മണിക്കൂറിനു ശേഷം സീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തലയിൽ നിന്നും തേനിനു മുഴുവനും ഈരിയെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക…