മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാക്കാൻ കിടിലൻ വഴി.

മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് നാം ദിനംപ്രതി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുടികൊഴിച്ചിലും അതുപോലെതന്നെ മുടിയുടെ അറിയിക്കുന്നതും ഇന്ന് പലരും വളരെയധികം വേദനയോടെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പോഷണം നൽകി മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ നിലനിർത്തുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

   

മുടിക്ക് ആവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചും നിലനിർത്തുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ് കറ്റാർവാഴ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ കറ്റാർവാഴ വളരെയധികം ആയി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു മുടിക്ക് ആവശ്യമായി തിളക്കം നൽകുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും തലമുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന താരൻ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ.

https://youtu.be/k6ajRIhj4ag

പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും മുടിക്ക് നല്ല തിളക്കവും ലഭിക്കുന്നതിന് തലമുടിയിൽ ഷാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ അല്പം കറ്റാർവാഴ ജെൽ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം അനുയോജ്യമാണ് ഇത് മുടിയുടെ ആരോഗ്യ ആക്കുന്നതിനും.

മുടിക്കാവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നൽകിയ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും. മുടിയിരട്ടി വേഗത്തിൽ വളരുന്നതിനും മുടിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന വരൾച്ച വിള്ളൽ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിനും ഷാമ്പൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള മുടിക്കുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ഇത് സാധ്യമാകും തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *