മുഖചർമ്മത്തിന് തിളക്കവും നിറവും നൽകാൻ കിടിലൻ വഴി.

ചർമ്മത്തിന് തിളക്കം നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരായി ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല ചർമ്മത്തിന് നിറം നൽകുന്നതിനും ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ള ആക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് ആളുകളും ഇന്ന് ചർമത്തെ നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള മേക്കപ്പ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന്.

   

സഹായിക്കുന്ന വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള സൗന്ദര്യ പദ്ധതികൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നവരും ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പലതരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും ആണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജർമത്തിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ചർമ്മത്തെയും നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിന്.

എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ചരമ രീതിയിൽ തിളക്കമുള്ളതാക്കുന്നതിന് ഇന്ന് വിപണിയിൽ കുറെശെലുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല മെത്തേഡുകളും ലഭ്യമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെയിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചരമ ഗുണം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ദോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും.

കൂടാതെ ചർമ്മത്തിൽ പ്രായം ആകുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ ചുളിവുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ചർമ്മത്തെ വളരെ ദോഷകരമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരമ സംരക്ഷണത്തിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ഇത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിന് യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള പാർശ്വഫലങ്ങളിൽ ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒന്നാണ് തക്കാളി നീര്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *