നിറം കുറവുള്ളവർക്ക് നിറം വെക്കാൻ കിടിലൻ മാർഗ്ഗം.

ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ്.പലരും വിപണിയിലെ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറകെ പോകുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നില്ലെ എന്നതാണ് വസ്തുവും ചർമ്മത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചരമ ഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം. ചർമ്മത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്.

   

ഇന്ന് സൗന്ദര്യവൃത വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കളിൽ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന അളവിൽ അടക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരമ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും നിലനിർത്തുന്നതിനും ചരമഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം.

ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും ചർമ്മത്തിന് ഒട്ടും ഗുണം ചെയ്യുന്നതല്ല കാരണം ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളിൽ ഉയർന്ന അളവിൽ കെമിക്കരകൾ അടങ്ങുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഇത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന് വളരെയധികം ദോഷം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരമ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ചർമ്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ ചർമ്മസംരക്ഷണത്തിന് കൂടുതലായും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചർമ്മത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ചെമ്പരത്തിപ്പൂവ് ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് പാക്കുകൾ തയ്യാറാക്കി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചർമ്മഗാന്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *