മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി.

മുടിയുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് ഇന്ന് പലരും പലതരത്തിലൂടെയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കു പുറകെ പോകുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽ കൃത്രിമ മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒട്ടും കൂടും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വസ്തു മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും കുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ തരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ച് മുടിയേ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ.

ഒട്ടും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ മുടിയും നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനും മുടിയുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവികർ മുടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളാണ് കഞ്ഞിവെള്ളവും അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവയും മുരിങ്ങയിലയും എന്നത് ഇവ മൂന്നും ചേർന്ന് മുടിയിൽ പുരട്ടുന്നത് മുടിക്ക് വളരെയധികം.

ഗുണങ്ങൾ പ്രധാനം ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമാകും മുടിയെന്നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയായി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഉചിതമാണ്. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നമുടികൊഴിച്ചിൽ താരൻ മുടിയുടെ അറ്റം പിള്ളേരും അവസ്ഥ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പരിഹരിച്ച് മുടിയേ വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *