സൈനസൈറ്റിസ് വരാതിരിക്കാനും പരിഹരിക്കാനും കിടിലൻ ഒറ്റമൂലി..

ഒത്തിരി ആളുകളിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണങ്ങളും മൂലം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെയായിരിക്കും സൈനസൈറ്റിസ് എന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മുടെ തലയോട്ടിയിലെ നമ്മുടെ മുഖത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്മുഖം ഇരുവശങ്ങളിലായി കാണുന്ന കുറച്ചു കാണുന്ന എയർ.

   

സ്പേസ് ആണ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്.ഇതുതന്നെ പലതരത്തിലുള്ള സൈനസ് ഉണ്ട്.നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഈ എയർ കാളിലൂടെ കിടന്ന ശ്വാസകോശത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്.ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണമാണെന്ന് നല്ല തലവേദനഒലിപ്പോ മൂക്കടയുന്ന അവസ്ഥ.

അതുപോലെ കണ്ണിനു പുറകുവശത്ത് വളരെയധികം വേദന അനുഭവപ്പെടുക വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അതായത് ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും വളർന്നതുപോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക. ഇതെല്ലാം സൈനസൈറ്റിസ് ലക്ഷണങ്ങളായി വരാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്.ഈ സൈനസ് എന്നഎയർ സ്പേസ് വളരെ അധികം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഇത് നിരവധി കറവത്തവ്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്.

നമ്മുടെ തലയോട്ടിയുടെ ഭാരം ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഈ എയർ സ്പേസസ് സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ വരുന്ന പ്രഷർ നിലനിർത്തുന്നതിനു വേണ്ടി എയർ സ്പേസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സൈനസൈറ്റി ഇൻഫെക്ഷൻ അഥവാ വൈറൽ ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ജലദോഷം പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസ് വരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *