ഇതുപോലെ സഹജീവികളോട് കരുണയും സ്നേഹവും ഉള്ള ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്.!!

ഡാ കടിച്ചാലും എന്നേ കടിക്കൂ.. നീ അതിന്റെ കാലൊന്നു വിടീച്ചു താടാ.. ചേട്ടന്റെ ആ വാക്കുകളിലുണ്ട് സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹം.!! സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയ്യടി നേടിയ വൈറൽ വീഡിയോ.. ഇതുപോലെ സഹജീവികളോട് കരുണയും സ്നേഹവും ഉള്ള ആളുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ്.!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*