ഈ മരുമകൾ അമ്മയും മോഡ് ചെയ്ത പ്രവർത്തി കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും…

പലപ്പോഴും വാർദ്ധക്യത്തിലെ കിടക്കുന്നവർക്ക് പലവിധത്തിലുള്ള അവഗണനകളും അതുപോലെ തന്നെ മനപ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടിവരുന്നു. മക്കളെ നോക്കി വളർത്തുവാൻ അമ്മമാർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട ഇന്ന് എത്ര മക്കളുണ്ടായാലും തിരിച്ച് അമ്മയോ അച്ഛനെയും നോക്കാൻ മക്കൾ മത്സരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്.അത്തരത്തിലൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

മോളെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ അമ്മയ്ക്ക് ആടിനെ തീറ്റ വാങ്ങാനാണ് അവർ കിടന്ന കരയുന്നു രണ്ടുദിവസമായി അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മിണ്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പിടിച്ചു പുറത്തിടും പറഞ്ഞില്ല വേണ്ട. ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടുന്ന് തരാനാ കാശ് ഒരുത്തന്റെ മാത്രം വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ വീട് രണ്ടറ്റം കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടുപെടുവാണ് അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആടും മാടും.

ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞി കൂടി ഇല്ലാതാക്കേണ്ട കെട്ടുന്നത് മര്യാദക്ക് അവിടെങ്ങാനും പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക്. ജോലി ഉണ്ടാക്കാതെ അകത്തുനിന്ന് അവരുടെ മകൻ അത് കേട്ട് നിസ്സഹായനായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവർ കുരിഞ്ഞു നിറമിഴികളുടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു എന്ന് അയാൾ ഒന്നു നോക്കി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് പുറത്ത് ആട്ടിൻ കൂട്ടിനടുത്തേക്ക് നടന്നു ആടിനെ വളർത്തിയും പശുവിനെ വളർത്തിയും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് പുറത്തുപോയി വീടുകളിൽ പണിയെടുത്തും .

കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ടും ഒരേയൊരു മകനായ വളർത്തി വലുതാക്കി അവന്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തിട്ടും അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയില്ല അവനെ ഇന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് സ്വന്തം അമ്മയെ ഒരു നോക്കു കൊണ്ട് പോലും അടുത്തറിയാതെയായി അയാൾ. ആട്ടിൻകൂട്ടിൽ വിരിച്ച ആട്ടുംകാട്ടങ്ങളുടെ അഴുക്കുപിടിച്ച കഴുങ്ങിന്റെ പൊളികളിൽ ഇരുന്നു അതൊന്നും അവർ നോക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. കാരണം താൻ എത്രയോ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ജീവിച്ചു പോയത് എന്ന ഭാവമായിരുന്നു.