ഇങ്ങനെയുള്ള മനസ്സ് ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക…😱

ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വേർപാടുകൾ സംഭവിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് ആയാലും മൃഗങ്ങൾക്ക് ആയാലും വേർപാടുകൾ എപ്പോഴും താങ്ങാൻ ആകാത്ത വളരെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്.

   

നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെയെങ്കിലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു വലിയ സങ്കടം തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യമോ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യവും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആകുന്ന ആ ചിത്രം. ആ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പോലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നല്ലേ.

കൊമോ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് സംഭവം കാട്ടുകൊള്ളക്കാരിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചെടുത്ത 800 ഗോറില്ലഡികളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അവിടത്തെ ജീവനക്കാരനായ പാട്രിക് ഗോറില്ല സ്വന്തം കൂടപ്പിറപ്പുകളെ പോലെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത്. അവിടെ നടന്ന ഒരു സംഭവം ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്നത്. ഒരു ഗൊറില്ലയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയി അച്ഛനമ്മമാരുടെ മൃതദേഹം നോക്കി കരയുന്ന.

കുഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കും മുന്നിൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു നിന്നയുടെയും ചിത്രം പകർത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ വരെ കരഞ്ഞുപോയി. ഒരു വലിയമനസ്സിന് ഉടമയാണ്. ആ കുഞ്ഞു ഗോറില്ലയെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച മനസ്സ് എത്ര പ്രശംസിച്ചാലും മതിയാവില്ല. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.