ഭാര്യയുടെ ചിത കത്തുമ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് ചെയ്തത് കണ്ടാൽ ആരും ഞെട്ടും..

നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളാണ് നാം ദിനംപ്രതി നേരിടുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ താങ്ങായി നിൽക്കുന്നവരുടെ മരണം അല്ലെങ്കിൽ വേർപാട് എന്നത് വളരെയധികം നമ്മെ തളർത്തി കളയുന്ന ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവരുടെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കും യാത്രയാകുന്നതിന് ആഗ്രഹം പോലും തോന്നിപ്പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം.

   

അതിനു നല്ല രീതിയിൽ തരണം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസം നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഒന്നും ഞെട്ടിപ്പോകുന്നതായിരിക്കും. ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു പോകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഹോ എന്താ ചൂട് പൂമുഖത്തുള്ള വാൽക്കണ്ടിയിൽ നിന്നും വെള്ളം എടുത്ത് മുഖം കഴുകിക്കൊണ്ട് മാധവൻ മാഷ് പറഞ്ഞു ഇതെവിടെ പോയി സാധാരണ ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വൈകിയാൽ ഇവിടെ തിരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അകത്തേക്ക് നോക്കി മാധവൻ മാഷ് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു ദേവി ഒരു ഗ്ലാസ് സമ്മാനം ഞാനാണെങ്കിൽ കുടയും എടുക്കാൻ മറന്നു ശ്രീദേവി ഇനി തൊഴുത്തിൽ പോയി പശുക്കി തങ്ങളുടെ കിന്നാരം പറഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.

ശ്രീദേവി ഇവിടെ തൊഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയിരിക്കും അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാധവൻ മാഷ് ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുക്കളയിലേക്ക് നടന്നു. അടുക്കളയിലും കാണാനില്ലല്ലോ ഇതെവിടെ എവിടെ പോയി എന്ന് ആലോചിച്ചും മാധവൻ മാഷ് വളരെയധികം ശങ്കിച്ചു നടന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.