വഴിയിൽ തേൻ വിൽക്കുന്ന 10 വയസ്സുകാരന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവിതം അറിഞ്ഞപ്പോൾ..

ഓടിച്ചിരുന്ന കാർ അരികിലെ തണൽ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് കേശവൻ പതുക്കെ ക്ലാസുകൾ താഴ്ത്തി,ദൈവമേ എന്തൊരു വെയിലാണിത് ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാലോ ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാല് ഈ ദേശമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നതാവും. അയാൾ സ്വയം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആ വിളി കേട്ട് കേശവൻ തല തിരിച്ചു നോക്കി ഒരു പത്തുവയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ആൺകുട്ടി.

കേശവൻ അവനെ നോക്കി ചേട്ടാ ഇത് കുറച്ച് തേനാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നതാണ്ശരിക്കും ഉള്ളതാണ് പറ്റിക്കൽ അല്ല എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു നിർത്തി. ഓം ശരി നീ കുറച്ച് തരും ഞാൻ ഒന്ന് രുചിച്ചു നോക്കട്ടെ, അതും പറഞ്ഞ് കേശവൻ കൈനീട്ടി അവൻ ഒഴിച്ചുകൊടുത്ത് രുചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവൻ പറഞ്ഞത് കളവല്ല എന്ന് കേശവന് മനസ്സിലായി.നിന്റെ പേരും നാടും എവിടെയാണ് കേശവൻ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് നിന്റെ വീട് നീ.

പഠിക്കുന്നില്ലേവീണ്ടും കേശവന്റെ ചോദ്യം അവനെ തേടി ചെന്നു. ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല ചേട്ടാ വീട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ആ കാണുന്ന കുഴിയിൽ ആണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് അവിടെ എന്റെ അമ്മൂമ്മയും ഉണ്ട്. അതും പറഞ്ഞ് അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കേശവന്റെ കണ്ണുകൾ പോയി എന്തോ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത വിഷമം ഉണ്ടാക്കി.

നിന്റെ ഇന്നത്തെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞു കേശവൻ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു ഇല്ല ചേട്ടാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് അപ്പോൾ കേശവൻ പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള തേൻ ഞാൻ എടുത്തുകൊള്ളാം നീ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറുക. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.