ശരീരത്തിൽ യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാൽ സംഭവിക്കുന്നത്..

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ അതായത് പ്രായമായവരിലും മധ്യവയസ് യുവതി യുവാക്കളിലും കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാണ് യൂറിക് ആസിഡ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്നു എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും ശരീരകോശങ്ങളിലും ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ വികടിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്യൂരിൻ എന്ന ഘടകം ശരീരത്തിൽ രാസപ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് യൂറിക്കാസിഡ്.

   

യൂറിക്കാസിഡ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ യൂറിക്കാസിഡ് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത്. യൂറിക്കാസിഡ് ശരീരത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് കിഡ്നിയാണ് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിക്കാസിഡ് മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും മൂത്രത്തിലൂടെ ഒരുഭാഗം മരത്തിലുള്ളവരുടെയും പുറന്തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ചികിത്സയുടെ പ്രതിപ്രവർത്തനം എന്നിവ മൂലം ഇത് സംഭവിക്കാം .

അതുപോലെതന്നെ തൈറോയ്ഡിന്റെ പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുക വേറെ തൈറോയ്ഡ് അമിതമായി പ്രവർത്തിക്കുക പൊണ്ണത്തടി, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അമിതമായി ജലം പുറത്തു പോവുകയില്ല അമിതമായി കൂടുക എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ് യൂറിക്കാസിഡ് ശരീരത്തിൽ കൂടുന്നതിന് ഹൈപ്പർ യൂറി എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂറിക്കാരിത്തത്തിൽ വർധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രിസ്റ്റലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും ഈ ക്രിസ്റ്റലുകൾ നാടുകളിലും മറ്റും അടിഞ്ഞു കൂടുന്നതിനും സന്ധ്യകളിൽ ചുവപ്പ് .

നിറത്തോടുകൂടിയ വേദന തടിപ്പ് സൂചി കുത്തുന്നത് പോലെയുള്ള വേദന മാറിപ്പോ എന്നിങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വൃക്കകളുടെ തകരാറുകൾക്കും കാരണമായിത്തുന്നത് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..