കാൽസ്യം കുറവുമൂലം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്…

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശരീരം കാണിക്കുന്ന ചില ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മിതമായ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക അതുപോലെതന്നെ ഒന്നിനും ഒരു ഉഷാറില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുക എന്നത് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇതിനെ പലതരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ആയി കണക്കാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാൽസ്യക്കുറവ് തന്നെയായിരിക്കും.

   

കാൽക്കുറവ് കൂടുതലായും പ്രായമായവരിലാണ് കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾ മുതൽ എല്ലാവരിലും വളരെയധികംഅധികമായി തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ശരീരം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഗർഭിണികൾ ആകുമ്പോൾ അതുപോലെതന്നെ കുട്ടികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആർത്തവം നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ കാൽസ്യകൃഷിരീടത്തിൽ.

ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. കാൽസ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പല്ലിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും അത് പലർക്കും മസ്ജിലുകളുടെ വേദനയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മസിലുകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെയും ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ കാൽസ്യ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ മസ്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം .

പ്രവർത്തനം എന്നിവയും മുടി ചരമം എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വളരെയധികം ബാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓർമ്മയും ബുദ്ധിക്കും കുറവ് സംഭവിക്കുന്നതിനും തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനം ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നതിനും കാരണമാകുന്നതാണ്. പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ നല്ല രീതിയിൽ കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെയധികം ഗുണംചെയ്യും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *