അമ്മയുടെയും മകന്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്..

ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറത്ത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.മോളെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ 100 രൂപ അമ്മയ്ക്ക് ആടിനെ തീറ്റ വാങ്ങാനാണ് അവർ കിടന്ന് കരയുന്നു രണ്ടുദിവസമായി അവർക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മിണ്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിർത്തരുത് മാത്രം വരുമാനം കൊണ്ട് ഈ വീട് രണ്ടറ്റം കൂട്ടിക്കെട്ടാൻ പാടുപെടുവാണ്.

   

അപ്പോഴാണ് അവരുടെ ആടും മാടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കഞ്ഞി കൂടി ഇല്ലാതാക്കണ്ട കിട്ടുന്ന മര്യാദയ്ക്ക് അവിടെങ്ങാനും പോയി കിടക്കാൻ നോക്ക് അവരുടെ മകൻകേട്ട് തിരിച്ചൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കാതെ വളരെയധികം സഹായമായി ഇറങ്ങിപ്പോയി. അവർ കുരിഞ്ഞു നിറമിഴികളുടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു എന്ന് അയാൾ ഒന്നും നോക്കി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ തുടച്ച് പുറത്ത് ആട്ടിൻ കൂട്ടിനടുത്തേക്ക് നടന്നു.

ആടിനെ വളർത്തിയും പശുവിനെ വളർത്തിയും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് പുറത്തുപോയി വീടുകളിൽ പണിയെടുത്തും കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ടും ഒരേയൊരു മകനായ ഉണ്ണിയവളർത്തി വലുതാക്കി അവന്റെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുത്തിട്ടും അമ്മയുടെ കഷ്ടപ്പാട് അറിയില്ല അവനെ ഇന്ന് ഭാര്യ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് സ്വന്തം അമ്മയെ ഒരു നോക്കു കൊണ്ടുപോലും അടുത്തറിയാതെയായി.

അയാൾ അവർ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ അഴുക്കുപിടിച്ച കഴുങ്ങിന്റെ പൊളികളിൽ എഴുതുന്നു അതൊന്നും അവർ നോക്കുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കാരണം എത്രയോ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ജീവിച്ചു പോയത് എന്ന ഭാവമായിരുന്നു. ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതത്തിനും ഇടയിൽ അവന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുറവും വരുത്തിയിരുന്നില്ല. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *