ഈ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്…

നമ്മുടെ ലോകത്ത് പാവപ്പെട്ടവരും അതുപോലെ തന്നെ പൈസ ഉള്ളവരും എന്നിങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും ജീവിതത്തിൽ രണ്ടറ്റം ഏതുവിധത്തിൽ കൂട്ടിമുട്ടിക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരാണ് സാധാരണക്കാർ അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് . പെരുന്നാൾ ദിവസം വൈകുന്നേരം ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള ടൂർ തീരുമാനിച്ചു കടപൂട്ടി ഇറങ്ങി അപ്പോഴാണ് പാടത്ത്.

   

പണിയെടുക്കുന്ന ഹമീദുക്ക ഒരു പണിയുമായി വന്നത് ഒരു മോട്ടോർ നന്നാക്കണം ഒന്ന് പോയി നോക്കാമോ കടപൂട്ടി കുന്നംകുളം പോയി ഡ്രസ്സ് എടുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഞാനൊന്ന് ഇനിയിപ്പോ പോയാൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. കൊണ്ടാവാം മക്കളുടെ ബഹളം ഒന്നും അവിടെ കണ്ടില്ല ഇവർ രണ്ടാളും മാത്രം ഈ വീട്ടിലുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. കൈമുട്ടിലെ ഭാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് കസേരയിൽ നിന്നും അയാൾ എഴുന്നേറ്റു.

മോട്ടോർ പുര ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു നടക്കുന്നത് കാലുകൾ നിലത്ത് കുത്തുന്നില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ബാക്കിയാവും ഒരു അടി നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ വേദന പടച്ചോനെ നടക്കാൻ ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയുമില്ല ഞാൻ മൂളി കേട്ടു പിറകിൽ അയാളോടൊപ്പം നടന്നു അയാൾ പിന്നെയും സ്വയം വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞതോടെ കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു.

ഇതാണ് മോട്ടർ പോരാ മോൻ നോക്കി നോക്കി ഞാനിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ മേൽഭാഗം മുഴുവൻ തകർന്നുവീണ. ആ മോട്ടർ പുരയിൽ കടക്കാൻ തന്നെ പേടി തോന്നി. വാതിലിന്റെ പകുതിയും കാണാനില്ല അകത്ത് ചിതല മാറാലയും നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലമായി കേടുവന്നിട്ട് വീട്ടുകാരി നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടാണ് നന്നാക്കാൻ വിചാരിച്ചത് കൂടെ വന്ന പയ്യനെ കൊണ്ട് അതെല്ലാം വൃത്തിയാക്കിച്ചു എന്റെ ആദ്യ പരിശോധനയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് കത്തിപ്പോയി.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിവീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *