അച്ഛനെ അംഗീകരിക്കാത്ത മകളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്…

പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വേർപെടലുകൾ എന്നത് ഒരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അത് നികത്തുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരും അത്തരം നികത്തലുകൾ നടക്കുമ്പോൾ പലരും അത് അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയവർക്ക് കൂട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തുണയ്ക്കായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

തന്റെ അനിയത്തിയുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബിക്കുന്ന അച്ഛനെ കണ്ടാണ് നിള മുറിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നത് അവളുടെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞുമുറുകിടത്ത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇയാളുടെ അടുക്കാൻ നോക്കണ്ട എന്ന്.സ്നേഹം നടിച്ച് ഞങ്ങളെ വശത്താക്കാൻ നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അച്ഛൻ ഒരിക്കലും പറ്റില്ല നിങ്ങളെ എന്നും രണ്ടാൺച്ചൻ മാത്രമായിരിക്കും. രണ്ടാം അച്ഛൻ എന്ന വാക്ക് അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറച്ചു നിളയോട് മറുപടിയൊന്നും പറയാതെ അയാൾ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് .

അയാളുടെ ഭാര്യയിൽ ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും നീളം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. അയാൾ ഭാര്യയെ സമാധാനപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ വീട്ടിൽ അരങ്ങേറാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏഴ് വർഷത്തെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്കുമാണ മീര എന്ന സ്ത്രീയെയും അവരുടെ രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് താൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പണ്ഡിത ആദ്യ വിവാഹമായിരുന്നു എങ്കിലും സ്വന്തം മക്കളെ കണ്ടുതന്നെ നിറയെനിയും താൻ സ്നേഹിച്ചു. നിള മോൾക്ക് തന്റെ അച്ഛനായി അംഗീകരിക്കാൻസാധിച്ചിട്ടില്ല.

എന്നത് ഇപ്പോഴും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിയമമോൾക്ക് അഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്മീരയെ വിവാഹം ചെയ്തത്.അതെന്തായാലും നന്നായി പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അവൾക്ക് ബുദ്ധിയുറച്ച പ്രായം മുതൽ അച്ഛൻ എന്ന് വിളിച്ചത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ട് അച്ചൻ എന്ന പട്ടം അവൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും തന്നിട്ടില്ല. അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *