വഴിയോരങ്ങളിലെ വാഹനങ്ങളിൽ തേൻ വിൽക്കുന്നതിനായി വന്ന കുട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്

ഓടിച്ചിരുന്ന കാർ അരികിലെ തണൽ മരത്തിന്റെ അടിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് കേശവൻ പതുക്കെ ക്ലാസുകൾ താഴ്ത്തി ദൈവമേ എന്തൊരു വെയിലാണിത് ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാലോ ഇനിയും എത്ര കിലോമീറ്റർ കൂടി പോയാൽ ഈ ദേശമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്തെത്തുന്നതാവും. ആയുർ സ്വയം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ആ വിളി ചേച്ചി കേശവൻ തലതിരിച്ചു നോക്കി ഒരു 10 വയസ്സ് പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന ഒരു.

   

ആൺകുട്ടി. കേശവൻ ചോദ്യ ഭാവത്തിൽ അവനെ നോക്കി ചേട്ടാ ഇത് കുറച്ച് തേനാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കുമുള്ളതാണ്പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്നതല്ല ശരി നോക്കട്ടെ നീ അല്പം കൈകളിൽ തേൻ കുറച്ചു നൽകി അത് കേശവൻ രുചിച്ചു നോക്കി. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് വളരെയധികം മധുരമാണ് ഇതിനുള്ളത്.

നിന്റെ പേര് എന്താ കേശവൻ ചോദിച്ചു നാണു എവിടെയാണ്നിന്റെ വീട് നീ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്റെ വീട് ആ കാണുന്ന കുന്നിന് മുകളിലാണ്. അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു എന്റെ കച്ചവടം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇനി അല്പം കൂടി തേൻ വിൽക്കാൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കേശവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ഞാൻ എടുക്കാം.

നീ എന്നെ ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകുന്നതിനെ സഹായിച്ചാൽ മതി അവൻ വളരെയധികം സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ആ ജോലി ഏറ്റെടുത്തത് കൃത്യസമയത്തിനുള്ളിൽ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലത്തെത്തിക്കുന്നതിന് മുൻ പരിചയം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ ചെറിയ ചെക്കനെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നത് അയാളെ ഞെട്ടിച്ചു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *