ഇവന്റെ ജീവിതത്തിലെ വാശി ഇവനെ നല്ല രീതിയിൽ എത്തിച്ചു..

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽപലരെയും നമ്മുടെ ചെറിയ വാക്കുകൾ കൊണ്ടും മുറിപ്പെടുത്തുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒത്തിരി വിഷമങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നതായിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.ഇനി വെറും ഒരാഴ്ച കൂടി തന്റെ 15 വർഷത്തെ പ്രവാസം തീരുകയാണ്.എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിയാൽ മതി എന്ന ചിന്ത മാത്രമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ.

   

21മത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാസി ആയതാണ്. ഒന്നുമില്ലാതെ ഇരുന്നാൽ അവസ്ഥയിൽ ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവന്റെ എല്ലാ അഹങ്കാരവുംകൊണ്ടുതന്നെ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ജീവിക്കണം എല്ലാം ഒരുതരം വാശിയായിരുന്നു അമ്മയോടും അച്ഛനോടും തള്ളിപ്പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടുള്ള ഒരുതരം വാശി ജോഷിയുടെ ചുണ്ടിൽ ചിരി വിടുന്നു വയസ്സിൽ മൂത്തവൻ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള അവഗണനകളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അനിയൻ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും ചേട്ടനെ അത്തരത്തിൽ .

ആവാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ ഒത്തിരി വിഷമം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് വാക്കുകളും നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം എന്നാണ് ഈ പ്രവാസി ഓർക്കുന്നത്.ഒരു മേൽക്കൂരയുടെഇതിൽ എപ്പോഴും അവഗണനയും അതുപോലെതന്നെ പരിഗണന കുറവും അനുഭവിച്ച വളർന്നതു കൊണ്ടായിരിക്കാം അവനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെമുമ്പിൽ തലവിയർത്തി നിൽക്കണം എന്ന ചിന്തയെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രവാസജീവിതം ആരംഭിച്ചത് തന്നെ എല്ലാവരെയും ജീവിതത്തിൽ തോൽപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരുതരം വാശിയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം .

അതിൽ ഞാൻ വിജയിക്കുകയും തന്നെ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും.ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അനിയൻ പഠിപ്പിലും കലകളിലും വളരെയധികം മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രയാസങ്ങൾ ആണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കളിയാക്കുന്നതും ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെയധികം സങ്കടത്തോടെയാണ് കേട്ടുനിന്നത് അത് പിന്നീട് ഒരുതരം വാശിയായി മാറുകയായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ.എന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *