വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങളും പരിഹാരമാർഗങ്ങളും..

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർവസാധാരണമായി ഇന്ന് കൂടുതലായും കാണപ്പെടുന്നത് പ്രായമായവരിലാണ്. ചർമ്മത്തിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള സിരകൾ തടിച്ചു പിണങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് വെരിക്കോസ് വീണത് കാലുകളിലാണ് വെരിക്കോസ് വെയിൻ കൂടുതലായും കണ്ടുവരുന്നത് അധികനേരം നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ശരീരഭാരം മുഴുവൻ കാലിന്.

   

കൊടുക്കുമ്പോഴും അമിതഭാരമുള്ളവരിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നതിന് വളരെയധികം സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മിക്കവരും ഇത് വെറുമൊരു സൗന്ദര്യ പ്രശ്നമായി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് ആയിരിക്കും അല്പം ചിലരിൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് മൂലം വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് കാലുകളിൽ ചെറുത് ആയ രീതിയിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.

വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലുകളിൽ കഴപ്പ് അനുഭവപ്പെടുകയും കാലിലെ തൊലി കറുത്ത് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ കാലിലെ തൊലി കട്ടിയായി വരിക ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ ഉണങ്ങുന്നതിനേക്കാലതാംശം നേരിടുക എന്നതാണ് അതുപോലെതന്നെ ഉണങ്ങാത്ത പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതും വെരിക്കോസ് വെയിൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പരിഹരിക്കുന്നതിലും ശരീരത്തെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പലരും ഇന്ന് കൂടുതലും.

കാണപ്പെടുന്നത് അമിതമായ ശരീരഭാരം ഉള്ളവരിലാണ് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ശരീരഭാരം നിലനിർത്തുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കുറയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും വെരിക്കോസ് വെയിൻ പരിഹരിക്കുന്നതിനും വരാതിരിക്കുന്നതിനും വളരെയധികം ഉത്തമമായുള്ള ഒന്നാണ്. ആഹാരം പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഇത്തരത്തിൽ മീൻ വരുന്നത് പാരമ്പര്യം സ്ഥിരമായി നിൽക്കേണ്ടിവരുന്ന ജോലികൾ അമിതവണ്ണം എല്ലാം കാരണമാകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സ്ത്രീകളിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദവും ഇത്തരത്തിൽ വെരിക്കോസ് വെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനേ കാരണമാകുന്നുണ്ട് . തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..