വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എത്ര കടുത്ത ബിപിയും നോർമൽ ആക്കാം

ഇന്ന് ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് മരുന്ന് എടുക്കുന്നവർ ആദ്യം ഒരു ഗുളിക ആയി തുടങ്ങും അതുകഴിഞ്ഞ് അത് രണ്ടുനേരം ആകും അതുകഴിഞ്ഞ് അതിൻറെ കൂടെ വേറെ ഗുളിക കൂട്ടി കഴിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ മരുന്നുകഴിച്ച് എല്ലാം റെഡിയാക്കാം എന്നു പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. അമ്മായി ശരിയാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അതുകൊണ്ട് മരുന്ന് അടുത്ത ശരിയാക്കാം എന്ന് വിചാരത്തോടെ കൂടിയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എങ്കിൽ വീണ്ടും മരുന്നുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊണ്ടു പോകേണ്ടിവരും.

നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയും നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമവും എല്ലാം ഇതിൻറെ ഭാഗമായി വരും. ബ്ലഡ് പ്രഷറും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. കുറച്ചു ബ്ലഡ് പ്രഷർ കണ്ടു എന്ന് കാരണം അറിഞ്ഞു ഉടനെതന്നെ മരുന്ന് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ടു മൂന്നു ദിവസങ്ങളിലായി ചെക്ക് ചെയ്തു നോക്കണം.  ഇത്തരത്തിൽ ബ്ലഡ് പ്രഷറിന് കുറച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നു വീഡിയോ കാണാം.

English Summary :  How much is part of this after checking one-and-a-half times a week. There are people who see pressure only when they come to the hospital. Such people don’t need to take medicine quickly. The thing to note here is that a dog is running to bite and we can join our BP as part of our run. Or when the three-storey building suddenly runs up, our BP can meet, and in situations we can increase bp at times of tension.

NB നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ നിർദേശ പ്രകാരം മാത്രം. ഇതുപോലുള്ള അറിവുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ് നല്ലതു. പലരുടയും ബോഡിപല രീതിയിൽ ആണ് ഇതിനെ പ്രീതികക്കുക. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഡോക്ടർ അഭിപ്രയം തേടുന്നത് നല്ലതാണു.