ക്ലാസിലെ കുട്ടികളുടെ കത്തെഴുതാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് കത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ കരഞ്ഞു പോയി. 👌

ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ എന്നത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹം പരിചരണവും ലഭ്യമാകുന്നവയാണ് അവർ ഇല്ലാതായാൽ പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ ജീവിതം തന്നെ താറുമാറാകുന്നതായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്നതായി അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം എന്നത് ബാല്യകാലം പ്രായത്തിൽ വളരെയധികം അത്യാവശ്യം ആയിട്ടുള്ള ഇനിയും അനുഭവിക്കാതെ പോയവർക്ക്.

   

വളരെയധികം വിങ്ങൽ ആയി അനുഭവപ്പെടുന്നതായിരിക്കും.ഇന്ന് നമുക്കൊരു കത്ത് എഴുതിയാലോ മലയാളം ടീച്ചർ ക്ലാസിൽ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരേസരത്തിൽ സമ്മതം അറിയിച്ചു. ഇതൊരു സാധാരണ കത്തല്ല നിങ്ങൾ ഒരാളിനോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അതിൽ ഉണ്ടാകണം. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലാത്ത ആളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആളാകാൻ.

പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാത്രം ഈ കത്തിനെ കാണാം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ. ടീച്ചർ ചോദിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ തലയാട്ടി എന്നാൽ പിന്നെ തുടങ്ങിക്കോളൂ അതും പറഞ്ഞു ടീച്ചർ കസേരയിലേക്ക് ഇരുന്നു കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തരായി ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ കത്തെഴുതാനും തുടങ്ങി. ടീച്ചറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോന്നും വായിച്ച് ടീച്ചർ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നതായിരുന്നു.

ഏറ്റവും അവസാനമാണ് വിനു കുട്ടൻ ബുക്കുമായി ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് അപ്പോഴേക്കും ബെല്ലടിക്കയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അത് കാര്യമാക്കാതെ ടീച്ചർ അവനെ ബുക്കുമായി സ്റ്റാഫ് റൂമിലേക്ക് നടന്നു. അവനെയും ഒപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു. ടീച്ചർ അവനെഴുതിയ കത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ എഴുതുന്നു പറയുന്നതോ അമ്മ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അമ്മ പോയതിനുശേഷം വിനു കുട്ടന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളും വിനു കുട്ടന്റെ സന്തോഷങ്ങളും ഒന്നും ആരും ചോദിക്കാറില്ല.തുടർന്ന്അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.