ഈ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ അമിതവണ്ണവും പൊണ്ണത്തടിയും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ…

ഇന്ന് വളരെയധികം നാളുകളിൽ പ്രശ്നം തീർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും അഥവാ അമിതവണ്ണം എന്നത്. അമിതവണ്ണം എന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ദിവസങ്ങളുടെ പ്രയത്നം തന്നെ വേണ്ടിവരും ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അമിതവണ്ണത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനെ സാധ്യമല്ല പ്രധാനമായും അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും ഭക്ഷണരീ ക്രമീകരണങ്ങളിലൂടെയും കൂടാതെ തന്നെ കായിക അധ്വാനം ഇല്ലാത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നവരിലും.

   

അതുപോലെതന്നെ ഒട്ടും വ്യായാമമില്ലാത്തവരിലും ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നത്. അമിതവണ്ണം വളരെയധികം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായി തീരുന്ന ഒന്നാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനും ആന്തരിക അവയവങ്ങളെയും മറ്റും വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നതിനും കാരണമായിത്തീരുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ അമിതവണ്ണം പരിഹരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗം.

നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പ് ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അമിതവണ്ണം അഥവാ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പറയുന്നത്. പണ്ടുകാലങ്ങളിൽ ഇത് മധ്യവയസ്കരിലാണ് കൂടുതൽ കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ കണ്ടുവരുന്നു. അമിതവണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെയധികം എളുപ്പമാണ് ബോഡിമാസ് ഇൻഡസ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അമിത മണ്ഡല വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും.ലളിതമായി ബോഡിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എടുക്കുക.

അതിൽ നിന്ന് 100 കുറച്ചു ആയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതായത് 150 നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് 100 കുറച്ചാൽ 50 50 കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരഭാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിലനിർത്തി പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ അറിയിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് സാധിക്കുകയുള്ളു .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക..