ചർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി ഒട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട…

പേടിക്കാതെ ചെയ്യാം കെമിക്കൽ പിലിംഗ്.കെമിക്കൽ പിലിങ്ങിലേക്ക് കെമിക്കൽ എന്ന വാക്ക് പാലരിലും ഭയമാണ് ഉണർത്തുക. കുരുക്കളും പാടുകളും ചെയ്തു അവസാനം മുഖം പൊള്ളി വികൃതമാകുമോ തൊലി ഉരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്ന പേടി. സത്യത്തിൽ പഴങ്ങളുടെ സത്ത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചർമ്മ ചികിത്സയാണ് കെമിക്കൽ പീലിംഗ്. ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയില്ല. ചർമ്മത്തിനിടയിലെ പാളികൾ എടുത്തു കളയുകയാണ് കെമിക്കൽ ഫീലിങ്ങുകളുടെ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ പീലിങ്കിലും ഓരോ ലെയർ മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ.

ഒരാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ പോലും അറിയില്ല. മൂന്നുതരം പേരുകൾ ഉണ്ട് സൂപ്പർ മീഡിയം ഡീപ്പ് എന്നിവയാണ്അവ. സൂപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് പീലുകളാണ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓരോ ചർമ്മപ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാരമായാണ് കെമിക്കൽ ഫീലിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. മുഖക്കുരു ചുളിവുകൾ കരിമംഗല്യം നിറം വർദ്ധിപ്പിക്കൽ അങ്ങനെ ആവേശങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.

ചർമത്തിന്റെ എണ്ണമയ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്ക് എണ്ണമയം കുറയ്ക്കാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. ചർമ്മത്തിനിടയിൽ എണ്ണമയം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുന്നു ബ്ലാക്ക് ഹെഡ് വൈറ്റ് ഹെഡ്സ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ചർമ്മ സുഷിരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്നു. ഗ്ലൈക്കോളി കരിമംഗല്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്.

ലാറ്റിക് ആസിപ്പി വരണ്ട ചർമ്മത്തിൽ ഈർപ്പം നിലനിർത്തി ചർമ്മത്തെ കൂടുതൽ മൃദുവാക്കുന്നു. പ്രായം കൂടുന്തോറും ഉള്ള ചുളിവുകൾ നീക്കാൻ സ്റ്റെബിലൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേരുകൾ ചെയ്യാം. പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പരീക്ഷിച്ചശേഷം പിലിംഗ് ചെയ്യൂ. പിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ രണ്ടാഴ്ച മുൻപ് തന്നെ ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചർമ്മത്തിന്റെ സ്വഭാവ മനസ്സിലാക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.