മുടിക്ക് ഉള്ളും കരുത്തും ഭംഗിയും കറുപ്പ് നിറവും നൽകാൻ…

ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലാവസ്ഥയിലെ ചില മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മലിനീകരണവും എല്ലാം നമ്മുടെ മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്ന കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും നല്ല മുടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നല്ല മുടി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് പലരും പല തരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മുടിയിൽ നരകാണുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതായത്.

   

പ്രായമാകുന്നവരിൽ ആണ് മുടി നരയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടിരുന്നത് എങ്കിലും ഇന്ന് യുവതി യുവാക്കളിലും ചെറിയ കുട്ടികളിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ശരിയായ രീതിയിൽ പോഷക ആഹരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിപണിയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന കെമിക്കലുകൾ അടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ആണ് അതായത് മുടിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പലപ്പോഴും.

നമ്മുടെ ഗുണത്തേക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യുന്നതിനെ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മുടി ബ്യൂട്ടിപാർലറുകളിൽ പോയി പലതരത്തിലുള്ള ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരും മുടി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും മാത്രമല്ല മുടിയിൽ കളർ ചെയ്യുന്നവരും വളരെയധികം ആണ് ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴും മുടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെ വളരെയധികം ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു നിലനിർത്തുന്നതിനെപ്പഴും.

പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ഇത്തരത്തിൽ മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാതരം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാനും മുടിക്ക് നല്ല ഭംഗിയും തിളക്കവും മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിന് വളരെയധികം ഉത്തമം ആയിട്ടുള്ള പ്രകൃതി നൽകുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് ബ്രിങ്കരാജ്. ഇതു മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *