മൂലക്കുരുവും ഫിഷറും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ….

ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോഗ്യപ്രശ്നം തന്നെ ആയിരിക്കും ഫിഷർ എന്നാ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും ഇതിനെ പലരും മൂലക്കുരു എന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നമായി കരുതി പോവുകയും അതിനുവേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇത് മൂലക്കുരു, ഫിഷർ എന്നിവഒത്തിരി ആളുകൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് .

   

വീട്ടിൽ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം.പലപ്പോഴും മൂലക്കുരു പോലെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പലർക്കും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പ്രയാസം നേരിടും. കൂടാതെ വീട്ടിലിരുന്ന് പല ഒറ്റമൂലികൾ സ്വീകരിച്ചു നോക്കുന്നവരും വളരെയധികം ആണ്. ഫിഷർ എന്ന രോഗം അതായത് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് .

പൊട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വിള്ളൽ വേദനയും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലീഡിങ് മലബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം വളരെയധികം ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പലരും ഇതിനെ പൈൽസ് എന്ന രീതിയിലാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ ആളുകൾക്ക് പൈൽസും ഫിഷറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അറിയില്ല.ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിനും ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടുന്നതിന് വേണ്ടിചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സുകളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യമായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്.

മലബന്ധം ഉണ്ടാവുകയും കൂടുതലായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും അതുകൊണ്ട് മലദ്വാരത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ചെറിയ വിള്ളൽ രൂപപ്പെടുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ ആദ്യത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് മലബന്ധം ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ്.എന്ത് ഭക്ഷണത്തിൽ ധാരാളം പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നാരുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് മലബന്ധവും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *