ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചവർ എത്തിപ്പെട്ട നിലകൾ അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടിപ്പോകും…

ജീവിതം എന്നത് നമുക്ക് ഒട്ടുംതന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ജോലി ലഭിക്കുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നവരും വിചാരിച്ചു നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നുമാകാതെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെതന്നെ തിരിച്ചും സംഭവിക്കാൻ. അത്തരമൊരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

ടീച്ചറെ ഈ വർഷം ആശ ടീച്ചർ പോവല്ലേ ആനിവേഴ്സറിക്ക് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലും ടീച്ചർക്ക് നന്ദി പറയണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു മാസമേ ഉള്ളൂ ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ അതങ്ങ് മറന്നു പോയി. പെട്ടെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ടീച്ചറെ ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിൽ അല്ലേസലൈമാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ പൂർത്തിയാക്കി സലീം പറഞ്ഞാലാണ് പൂർത്തിയാവുക.ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. ആശുപത്രിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അത് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിൽ വളരെയധികം പുച്ഛം എനിക്ക് തോന്നി.

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇഡലി കച്ചവടക്കാരൻ സലീമിനെ ടീച്ചർക്ക് അറിയുമോ അയാളെ തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചെറിയ ചടങ്ങിന് വരുമോ വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. വരും ആ ചടങ്ങിൽ അവൻ തന്നെയാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അവനെ ഞാൻ വരുത്തും. അതിന്റെ വാശിയായിരുന്നു മനസ്സ് പതിയെ ഓർമ്മകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും പഠിക്കാത്ത കുട്ടി എന്ന ചീത്ത പേരുമായി സലിം അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവനോട് വളരെയധികം പുച്ഛമായിരുന്നു എനിക്കും അവനോട് സഹതാപവും.

വഴിവക്കിൽ പൊറോട്ടയും പൂട്ടിയും വെക്കുന്ന മമ്മദ്ക്കയുടെ മകൻ പറയുവാനും വലിയ കുലമഹിമയൊന്നും ഇല്ല സ്കൂൾ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കളിക്കാനായി പോകും അവൻ പോകുന്നത് ഉപ്പയെ സഹായിക്കുന്നതിന്.പാത്രങ്ങളാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാർ രണ്ടുവർഷം മുൻപ് അവിടെ സർക്കസ് കളിക്കാൻ വന്ന ആളുടെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി .തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയും മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *