ഈ സ്നേഹപ്രകടനം ആരെയും ഞെട്ടിക്കും.

മനുഷ്യരാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പലപ്പോഴുംനമ്മുടെ ചിന്ത എന്നാലും മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും സ്നേഹം പങ്കിടുന്നവരാണ് മനുഷ്യരെക്കാൾ ചിലപ്പോൾ സ്നേഹം പങ്കിടുന്നതിൽമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒന്നാമത് എത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.

   

മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹം നമ്മളെ പലപ്പോഴും അത്ഭുതപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറമാണ് മൃഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ശരിക്കും മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹത്തെക്കാൾ വലുതാണ് മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ പരുന്തിന്റെ കഥ ഒരു തണുപ്പ് കാലത്ത് കുറച്ചു ഡോക്ടർമാർ ജീവനുവേണ്ടി മല്ലിടുന്ന ഒരു പരുന്തിനെ കാണുന്നു.

അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറ്റുന്നു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പരുന്ത് ആയിരുന്നു അത് ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ബാൽ ആയിരുന്നു അത് പരിശോധനയിൽ ലഡ്ഡു ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് പരുന്തിന്റെ ആന്ധ്രവയവങ്ങൾ നിലച്ചത് മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നായിരിക്കും ലഡ്ഡു പരുന്തിന്റെ വയറ്റിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സ തുടർന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് മറ്റൊരു ദിവസമായി താങ്കളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നു. ഡാൻസ് പൊതുവേ മനുഷ്യവാസ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വരാറില്ല.

ഇതു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പോഴാണ് മറ്റൊരു ഡോക്ടർ വേറെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അടുത്ത് വലിയ മീനുകളും എലികളും മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ആ പരുന്തിന്റെ അസുഖമെല്ലാം മാറി അതിനെ സ്വതന്ത്രനാക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിച്ചു തുറന്നുവിട്ടതും ആ പരുന്ത് ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നു അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.