ഈ സ്നേഹബന്ധം ആരെയും ഞെട്ടിക്കും..

മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ കൂടുതലും മൃഗങ്ങളും സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും പിറകിൽ അല്ല പലപ്പോഴും സ്നേഹം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരുടെ സ്നേഹം എന്നത് വളരെയധികംഉള്ള ഒന്നാണ്. എല്ലാദിവസവും ഭക്ഷണപ്പൊതിയും കടിച്ചുപിടിച്ച് ഓടുന്ന നായയെ പിന്തുടർന്ന യജമാനൻ നായയുടെ പ്രവർത്തി.

   

കണ്ടു ഞെട്ടി. നായകളുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കഥകൾ നിങ്ങൾ മുൻപിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നായയുടെവൃത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവം നടന്നത് ബ്രസീലിലാണ് ബ്രസീലിയൻ ചേരിയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു യുവതി റോഡിൽ അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു നായയെ ഏറ്റെടുത്ത് വളർത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

അങ്ങനെ ആ യുവതി നായയെ ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിന് സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ നായ തന്റെ പുതിയ യജമാനനുമായി വേഗം ഇണങ്ങി എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ആ യുവതി രാത്രിയിൽ ഉറക്കം ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ നായയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ മഴ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ആ നായ വളരെയധികം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. ആ യുവതി പിറ്റേദിവസം നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ.

സമയമായപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു തോന്നിയ യുവതി അന്ന് അവനെ പിന്തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ അതിന്റെ പിറകെ പോയ ആ സ്ത്രീ കണ്ടത് കുറച്ചു ദൂരം ചെന്നിട്ട് നായ ഒരു റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ആരെയോ കാത്തുനിൽക്കുന്നതാണ്. കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുതിയയുമായി അവന്റെ അടുത്തുവരികയും അത് അവന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നു വച്ച് കൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയും ആണ് നായയെ പിന്തുടർന്ന യുവതി കണ്ടത്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.