30 വയസ്സിനുള്ളിൽ ഈ പെൺകുട്ടി നേരിട്ടത് അറിഞ്ഞാൽ ആരും ഞെട്ടും..

പല തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ വെല്ലുവിളിയിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്ന് വരാൻ എന്നാൽ അതിനെ ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മരിക്കും പലപ്പോഴും നാം ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇന്നും വരാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല.ജയിലിന്റെ പുറത്തേക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്ന് കുനിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ സുകന്യ ചുറ്റും നോക്കി.

   

ആ നോട്ടം നിരത്തകമാണെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എങ്കിലും വെറുതെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആരുമില്ല ആരും വരില്ല ജയിലിൽ പോലും ആരും കാണാൻ വന്നിട്ടില്ല അവൾ അങ്ങനെ മന്ത്രിച്ചു സുകന്യ ജയിലിൽ നിന്നും കിട്ടിയ തന്റെ സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ കോട്ടയം സാരിയുടെ കോട്ടൻസാരിയുടെ ഞൊറിയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ടു നടന്നു ആ കൈയിൽ ജയിലിൽ ജോലി ചെയ്തു കിട്ടിയ ശമ്പളം ചുരുട്ടി മുറുക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നു.

യാന്ത്രികമായിരുന്നു ആ നടത്തം തികച്ചും ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത നടത്തം അലസമായ കാലടികൾ പാറിപ്പറക്കുന്ന മുടിയഴകൾ നിർവികാരമായ മുഖഭാവം കൊലുനിലയുള്ള ആ 30 വയസ്സുകാരുടെ കഴുത്തിലുള്ള ഞരമ്പുകൾ നീലിച്ചു ബെൻസിലെ എല്ലുകൾ തെളിഞ്ഞു എങ്കിലും മുഖം ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ജയിലിലെ ഭക്ഷണം സ്വാദിഷ്ടം ആണെങ്കിലും അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലല്ലോ.

സ്വാതന്ത്രത്തോടെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം സുകന്യ മനസ്സിൽ ഓർത്തു സഹോദരാ നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് സുകന്യ റോഡിന്റെ വശത്ത് നിർത്തിയിട്ട ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു.ഫോട്ടോകാരൻ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞുനോക്കി തിളക്കം പറ്റിയ അവളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ട അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ തോന്നി. തുടർന്ന് പറയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക.