ഈ കുഞ്ഞുമകളുടെയും അച്ഛന്റെയും പ്രവൃത്തി ആരെയും വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും…

കുഞ്ഞുമക്കൾക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴും വളരെയധികം പ്രിയങ്കരമായിരിക്കും കുഞ്ഞു മക്കളെ ഉറക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകുന്നതും അവരെ വളർത്തുന്നതും അവരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നത് ആയിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തിയും അമ്മമാരുടെയും അതുപോലെതന്നെ അച്ഛന്മാരുടെയും മനസ്സിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം നിറയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും.

   

കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മളും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ വളരെയധികം നല്ല രീതിയിൽ കളിക്കുകയും ചിരിക്കുകയും നമ്മുടെ മനസ്സും വളരെയധികം കുട്ടി നിറഞ്ഞതായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികം കൂടുതലാണ്. നല്ല ഉള്ള് തുറന്നു സ്നേഹം തരുന്നവരാണ് കുഞ്ഞുമക്കൾ ഉള്ള സ്നേഹം കണ്ടാൽ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം ആനന്ദം തരുന്നത് ആയിരിക്കും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും അവർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ആയാൽ പോലും നമുക്ക് അത് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെയധികം രസകരമായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെൻഷനുകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ഇത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കളിചിരികൾ കാണുന്നത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രവർത്തിയെ കണ്ട് സ്നേഹം മാത്രമല്ല ഇവിടെ കാണേണ്ടത് .

ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ അച്ഛനെയും കൂടുതൽ കണ്ട് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഠിക്കുകയും അതുമൂലം കുട്ടികൾക്ക് ശേഷവികാസവും ബുദ്ധിവികാസവും ഉണ്ടാകും അനുസരണ ശീലവും ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഒരു കമന്റ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒരച്ഛൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഉറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നത് പോലെ കാണിക്കുന്നു കുഞ്ഞുവാവ അപ്പോൾ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *