ഇവ ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത്, ഇത് മരണം വരെ സംഭവിക്കുന്നതിന് കാരണമാകും..

പലപ്പോഴും നാം കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് വിരുദ്ധ ആഹാരമെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ബിരുദാഹാരത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നാം കേൾക്കാൻ ഇടയായി. പലപ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുള്ള ഒരു വാക്കാണിത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് കഴിക്കരുത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന വാക്കുകൾ.ചില വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. പാലും തണ്ണിമത്തനും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുവാൻ കൊള്ളുന്നതല്ല.

കാരണം ഇതാണ് തണ്ണിമത്തൻ വേഗത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതും പാൽ സമയമെടുത്ത് ദഹിക്കുന്നതും ആണ്. പാൽ മലവിസർജനം കൂട്ടുന്നതും തണ്ണിമത്തൻ മൂത്രവിസർജനം കൂട്ടുന്നതും ആണ്. ഇവ ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അസിഡിക്കും പൊളിച്ചു തികട്ടൽ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. വിപരീത വീര്യം ഉള്ളവയാണ് പാലും മീനും.ഇതിലൊന്ന് ചൂടാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് തണുപ്പാണ്.

അതിനാൽ ഇവ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ രക്തം അശുദ്ധമാക്കാനും രക്തക്കുഴലുകളിൽ തടസ്സമുണ്ടാകുവാനും കാരണമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആയുർവേദം പറയുന്നു പാലും മീനും ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അതുപോലെതന്നെയാണ് ഏത്തപ്പഴം പാലും. തൈര് മോര് വെള്ളം എന്നിവയുമായി കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം ദഹന കുറവുണ്ടാക്കുന്നു. ചില വിശപ്പദാർത്ഥങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായി ആയുർവേദം പറയുന്നു.

അതിനാൽ ഇവ സ്ഥിരമായി ഏത്തപ്പഴം പാല് തൈര് മോര് തുടങ്ങിയായി ഈയൊരു കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. വീട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗം പനി ചുമ അലർജി എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകുന്നു. വിപരീത വീരത്തിലുള്ള തേനും നെയ്യും നെയ്യും ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചാൽ പലതരം ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.