മുടി വളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗ്ഗം വേറെയില്ല..

മുടിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മുടി നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു മുടിയുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ അനുയോജ്യം മുടിയെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മുടിവളർച്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും വരണ്ട ശിരോചർമ്മത്തിന് പോഷണം നൽകുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതിദത്ത മാർഗമാണ്.

   

ആവണക്കെണ്ണ എന്നത് ഇതു മുടിവളർച്ച ഇരട്ടിയാക്കുന്നതിനും കൊഴിഞ്ഞുപോയ മുടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പുതിയ മുടി കിളിർത്ത് വരുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലതരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇത് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി സഹായിക്കും ശിരോചരനെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മുടികൊഴിച്ചിൽ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ ധാരാളമായി പ്രോട്ടീനുകൾ വിറ്റാമിനുകൾ ആന്റിഓക്സിഡന്റുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

https://youtu.be/v9O8p0DifLc

ഇത് നമ്മുടെ തിരുവചർമത്തിന് പോഷനും നൽകുന്നതിനും മുടികൊഴിച്ചിൽ തടയുന്നതിനും ആരോഗ്യകരമായ മുടിയുടെ വളർച്ചക്കും വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ വേനൽക്കാലം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മുടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരൽ ശിരോചർമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരലോകം എന്നിവ ഇല്ലാതാക്കിശിവ ചരമ ഈർപ്പം പകരുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ചർമ്മത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും.

വളരെയധികം മികച്ച ഒന്നാണ്. ശിരോചർമ്മത്തിലെ രക്തചക്രമണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ചില ചർമ്മത്തിലെ രക്തചക്രമണം വർദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വളരെയധികം ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മുടിക്കാവശ്യമായ പോഷണങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ലഭിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായകരമാണ്. ഇതു മുടിയുടെ വളർച്ച കൂട്ടുകയും മുടികൊഴിച്ചിലിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *