ഈ വൃദ്ധയുടെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന വിചിത്ര സംഭവം ആരെയും ഞെട്ടിക്കും…

തനിച്ച് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വളരെ കഠിനമായ ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നടക്കാതെ പോകാറുണ്ട്.കഠിനമായ വയറുവേദനയെ തുടർന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ആ 91 വയസ്സുള്ള വൃദ്ധ സംശയം തോന്നി എത്രയെടുത്ത് ഡോക്ടർ ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി അത് ആ വൃദ്ധ ഗർഭിണിയാണ് പരസഹായം ഇല്ലാതെ ഒന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും.

ആകാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഗർഭിണിയാകേണ്ടി വന്നതല്ല എന്ന 91 കഥയാണ്. കുഞ്ഞു വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ദമ്പതിമാർ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയില്ല അതുപോലെതന്നെ പ്രസവിച്ച മുലയൂട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഈശ്വരൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ച് കൊടുക്കണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു നിർഭാഗ്യ ജീവിതമായിരുന്നു സ്റ്റേയുടെയും ഭർത്താവ് മാനുവൽ ഇരുപതാം.

വയസ്സിൽ പ്രണയിച്ച വിവാഹം കഴിച്ചവരായിരുന്നു സ്റ്റൈല്യം മാനുവലും ഇരു വീട്ടുകാരുടെയും എതിർപ്പിനെ തുടർന്ന് ആ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ വീടും നാടും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു ആദംപതികൾക്ക്. ഒരു കുഞ്ഞു ഉണ്ടായാൽ വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പ് മാറുമെന്ന് എല്ലാവരെയും പോലെ അവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു എന്നാൽ വിധി അവർക്ക് എതിരായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകാൻ സ്റ്റെല്ലയ്ക്ക് ആകില്ല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ .

വിധിയെഴുതി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി 70 വർഷത്തെ ദാമ്പത്യത്തിനോടുവിൽ തന്റെ തൊണ്ണൂറാം വയസ്സിൽ മാനുവൽ തനിച്ചാക്കി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. പിന്നീടുള്ള ജീവിതം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കുകയാണ് ഒരു അപകടം പറ്റിയ സ്റ്റല്ലേ നാട്ടുകാർ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നത് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കാലിനു പൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റർ ഇടുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് വളരെയധികം വിചിത്രമായിരുന്നു. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *