ഒന്നാം റാങ്കുകാരന് ലഭിച്ചത് കണ്ടക്ടർ ജോലി ആരെയും ഞെട്ടിക്കും ഈ സംഭവം…

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കാതെ പോകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ആരൊക്കെ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും എന്ന് അതൊന്നും സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ വളരെയധികം നമ്മിൽ പരാജയഭീതി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അത് ഒത്തിരി നമ്മളെ തകർക്കുന്നതിനും കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും.

   

അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ജീവിതത്തെ നല്ല രീതിയിൽ പടുത്തുയർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിഷമതകൾ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതും അവർക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരം ചിന്തകളെ അതിജീവിക്കുന്നത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഇതുതന്നെയിരിക്കും അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ രചിക്കേണ്ടതായി വരും എന്നത് 100% ഉറപ്പാണ്.

പത്രത്തിൽ ഒരു പയ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽസംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയും എന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും എത്താതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് വളരെയധികം മാനസിക വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നോട് തന്നെ ദേഷ്യവും വെറുപ്പും മാത്രം തോന്നിയാൽ നാളുകളായിരുന്നു അത് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാതെയാണ് കണ്ടക്ടർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജീവിതം മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ വേറൊരു വഴി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന .

കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കൂടുതലും പഴയ സഹപാഠികൾ ആയിരുന്നു. ആ മുഖങ്ങളിൽ സഹതാപം കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ നന്മ പണിപ്പെട്ടു. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായി യാത്ര വേണ്ടിവനായിരുന്നു പക്ഷേ വിധി ഇങ്ങനെ ആക്കി. വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ തരണം ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതാണ്.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *