ഈ കുഞ്ഞിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാർ എടുത്ത തീരുമാനം വളരെയധികം നല്ലതാണ്…

ഒരു കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ വളരെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ തന്നെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വിപരീതമായി സംഭവിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാനോ നോക്കാനോ കഴിയുന്നില്ല.

   

ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് ഫിലിപ്പിച്ചാണ് കുട്ടി ജനിച്ചത് കുട്ടിയെ കണ്ടു ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ഒന്ന് ഞെട്ടി. ഉടൻ തന്നെ മാതാപിതാക്കളോട് കിട്ടിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉള്ള വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒട്ടനവധി ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം കുട്ടിക്ക് ബ്രെയിൻ ഹെർണിയ ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിച്ചു ഉടനെ തന്നെ സർജറി ചെയ്തു 25 ലക്ഷം.

രൂപയോളം ആണ് അന്ന് ചിലവായത് എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നല്ലാതെ രൂപം മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ആകാൻ ഇനിയും പണം വേണ്ടിവരും എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചു. പാവപ്പെട്ടവരായ ആ മാതാപിതാക്കൾ പണം ഇല്ലാത്തതിനാൽ കുട്ടിയുമായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ മുഖത്തെ ആ വളർച്ച കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിനെയും എല്ലാം ബാധിച്ചിരുന്നു കുട്ടിക്ക് പലരിൽ നിന്നും.

കളിയാക്കലുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു എന്നും കുട്ടിക്ക് അസുഖങ്ങളാണ് ഇനി ഇവളെ നോക്കാൻ കഴിയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല ആ മാതാപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഡോക്ടർമാർ ചെയ്തതെന്താണ് കണ്ടു ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ സഹായം നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു.ഒടുവിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് എയ്ഞ്ചലിൽ ഇപ്പോൾ നന്നായി കാണാനും വിശ്വസിക്കാനും കഴിയും.പതിയെ പതിയെ അവൾ മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ ആകും..