സ്ത്രീകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിസിഒഡിയെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം..

ഇന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ അധികം ആളുകളിൽ അതായത് സ്ത്രീകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് വന്ധ്യത എന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് ക്ലിനിക്കൊള്ളും ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്ധ്യ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ വളരെയധികം ആണ്. സ്ത്രീകളുടെ പദ്ധതിയുടെ കാരണമിടുക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ 15 ശതമാനം പറയുന്നത്.

   

പിസിഒഡി ആണ് അതായത് പൊളിച്ചു ഗോവേറിയൻ സിൻഡ്രോം. അതായത് സ്ത്രീകളുടെ അണ്ഡാ ചെറിയ വെള്ളത്തുള്ളികൾ പോലെ കുമിളകൾ നിൽക്കുന്ന. ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകളാണ്. എങ്ങനെ മരുന്നിനോടൊപ്പം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ആണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെ ആശയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയതടിപ്പുകൾ.

അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ ഇൻ ബാലൻസ് മൂലമുണ്ടാകുന്നപ്രശ്നങ്ങളാണ്.ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചെറിയൊരു ശതമാനം പറയുന്നത് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ശതമാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇതിന് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് ഒരു ജനതകപരമായിട്ടുള്ള സുഖമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിലൂടെയും.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതരീതി തെറ്റായി പോകുന്നതുമൂലം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻസുലിൻ കണികകൾക്ക്ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. തിരിച്ചറിയും സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.