മദ്യപിച്ച് വഴക്കിട്ട അച്ഛന് തല്ലേണ്ടി വന്ന മകന്റെ അവസ്ഥ…

ഉണ്ണി വേണ്ട മോനെ അമ്മ പറയണേ അച്ഛന് തല്ലലാട മോനെ മദ്യപിച്ച് നാട്ടിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയതിന് ഉണ്ണി അച്ഛനെ തൂണിൽ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ടുനിൽക്കുന്ന അമ്മ വാവിട്ടു കരയുന്നു മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഈ കൊണ്ട് ഞാൻ മടുത്തു. ഓർമ്മവച്ച അന്ന് തുടങ്ങിയ കൂടിയാണ് എന്നും ഈ തമ്മിൽ തല്ലും മഴക്കും എത്ര ദിവസം നമ്മളെ പട്ടിണികിട്ടിട്ട് ഇയാൾ കുടിച്ചു കൂത്താടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

അമ്മയുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി മദ്യത്തിൽ മുങ്ങിനിന്നിരുന്ന അയാൾ ബോധമില്ലാതെ തല കീഴ്പോട്ടിട്ട് വീണ്ടും വിളിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കുടിക്കൂടാ മോനെ ഞാൻ ഇനിയും കുടിക്കും വീഴും വരെ കുടിക്കും. നീ അപ്പനെ തല്ലും അല്ലേ.എത്ര തവണ പറഞ്ഞു നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ മകനെ അടുത്തേക്ക് ചേർത്തുപിടിച്ച് ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ അഞ്ചു.

പറഞ്ഞോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇയാളുടെ തെറി കേട്ട് കേട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചു പിഴച്ചു പോകും അമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവളെ നോക്കി. അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ കെട്ടിയൂർ ഇല്ലേ അതുപോലെ അവളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അമ്മ ഉണ്ണിയെ നോക്കി.മടുത്തമേ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ നാണംകെട്ടു മടുത്തു ഇത്രയും നാൾ വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രമേ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർക്കുമായി കുടിച്ച് ബോധമില്ലാതെ റോഡിൽ വീണു കിടക്കുക വഴക്കുണ്ടാക്കുക സ്ത്രീകളെ തുണി പൊക്കി കാണിക്കുക ഇനിയും ചുമക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാം ശേഷം അഞ്ചുവിനെ നോക്കി എടുക്കാൻ ഉള്ളത് എന്താണ് വെച്ചാൽ എടുത്തു വച്ചോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇറങ്ങണം.