ഈ തെരുവിലെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ കഥ ആരെയും ഞെട്ടിക്കും…

ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ കൈയിൽനിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വഞ്ചനയും ദ്രോഹവും നമുക്ക് ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ വഞ്ചനകളും അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ജീവിതം തന്നെ വളരെ ദീൻദമാക്കുന്നതിന് പലപ്പോഴും ജീവിതം തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ എടുക്കുന്നതിന് വരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ കാരണമായി തീരുന്നതായിരിക്കും.

   

അത്തരത്തിൽ ഒരു കഥയാണ് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതൊരു യുവാവിന്റെ കഥയാണ് ഈ അവന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് തന്റെ പ്രാണയായി കരുതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവൾ മറ്റൊരു യുവാവുമായി സ്നേഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ ദീപാവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളും ആകുലതകളും അതുപോലെ തന്നെ ദേഷ്യം വെറുപ്പും സങ്കടവും എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല പെടുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ ഒരു അപമാനം ഏൽക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയായിരിക്കും. ഇത് മറ്റുള്ളവർ മുഖേന അറിയുന്നതും ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം മാനസികമായി വിഷമം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നുതന്നെയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഇതിലെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ പലപ്പോഴും പലരെയും ജീവിതം വരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനും.

അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെയും ജീവനപഹരിക്കുന്നത് ഇത് കാരണം ആകുന്നതായിരിക്കും ജീവിതത്തിന് ആരെയും വഞ്ചിക്കാതെയും ദ്രോഹിക്കാതെയും ജീവിക്കുക എന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ്.ഇന്നത്തെകാലത്ത് മാർച്ച് താൽപര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് കൂടുതലും സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവരും ദ്രോഹിക്കുന്നവരും വളരെയധികം കൂടുതലാണ് തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.