ഭാര്യയുടെ വേർപാട് കുടുംബത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങൾ.

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഉള്ളവരുടെ യഥാർത്ഥ വില നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കു. അത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്എന്റെ മണിയെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളെ പറയുന്നത്. അവൾ മരിച്ചു ദിവസവും ഒന്നായില്ല അത് ഓർമ്മ വേണം. തരാതെ വല്യമ്മ കിതച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു രേവതി ചിറ്റയും അത് പിൻതാങ്ങി ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്.

   

നിങ്ങൾ പോയി അയാൾ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കും അച്ഛന്റെ മുഖത്തുനോക്കാൻ വയ്യ തുടച്ചു എനിക്ക് സുജിത്തേട്ടനെ കാണുമ്പോഴാണ് വിഷമം ശിവ താലികെ കൈ കൊടുത്തിരുന്നു ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്താണ് സുധീഷ് പല്ലിഞ്ഞരിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയി. അമ്മയെ കാണാൻ വന്നപ്പോൾ അയാൾ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കൊണ്ടും പരിചയമില്ലാത്ത ആളായതുകൊണ്ട് പുറത്താക്കി.

അയൽ ബാഗിൽ നിന്ന് എന്തോ എടുക്കുന്നതിനെ തുലയുന്നുണ്ട് കണ്ണുനിറഞ്ഞ ഒഴുകുകയായിരുന്നു. സതീഷ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ തന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു വളരെയധികം ഓടി പണി ചെയ്യും വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ജോലികൾ ചെയ്തുതീർക്കും അതുപോലെ തന്നെ മക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കും മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു നടക്കും അവരെ ന അവൾക്ക് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പെൺമക്കളോട് ഭർത്താക്കന്മാർ വന്നാൽ അവൾ എടുക്കുകയായിരിക്കും.

അടുക്കളയിൽ ഓടിനടന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ തനിച്ചാകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഒറ്റപ്പെടലുകൾ എന്താണെന്ന് അവർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എത്ര വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ അവരെ ചേർത്തു നിർത്തുന്നതിന് അവരെ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ശ്രമിക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും.തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *