തൈറോയ്ഡ് എങ്ങനെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാം..

ഇന്ന് നാട്ടിൽ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സുഖങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് തൊണ്ടയിലും കഴുത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ എന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ സർവ്വ സാധാരണമായി കണ്ടു വരുന്ന ഒന്നാണ് തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ. ശരീരത്തിലെ ഉന്മേഷവും ഊർജവും നൽകുന്ന ബി ത്രീ ഫോർ എന്നീ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ കഴുത്തിനുതാഴെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് . ഇതിന് പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് അടിഭാഗത്തുള്ള പിറ്റുവട്ടറി ഗ്രന്ഥി ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടി എസ് ടി എച്ച് എസ് ഹോർമോൺ വഴിയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്.

തൈറോയ്ഡ് ഉണ്ടാകുന്ന ചില അസുഖങ്ങൾ കാരണം ഡി ത്രീ ഡി ഫോർ ഹോർമോണുകൾ ഉല്പാദനം കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യും. ഇത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈപ്പോതൈറോയ്ഡിസം എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫലമായി അകാരണമായി വിയർക്കുക കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന അവസ്ഥ ശരീരഭാരം കുറയുക എന്നിവയാണ് സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ. ഗുളികകൾ വഴിയാണ് ഇതിനെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഹോർമോൺ വ്യതിയാനം നേരെമറിച്ച് ആയിരിക്കാം.

അതായത് തൈറോയ്ഡ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓർമ്മ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകാം. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടാതെ തൈറോയ്ഡ് മൊത്തം ശബ്ദവ്യതിയാനം, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങളും തൈറോയ്ഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കാടുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ. തൈറോയ്ഡ് മുഴകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വെക്കേണ്ടതാണ്.

ചിലപ്പോൾ ക്യാൻസർ പോലുള്ള ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ്. കഴുത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദവ്യതിയാനം അതുപോലെതന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ തൈറോയ്ഡ് മുഴകളെ ഓപ്പറേഷൻ വഴി നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. തുടർന്ന് അറിയുന്നതിന് വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക.